Výsledky vyhľadávania

 1. Riešenie aktuálnych problémov obalových konštrukcií budov : zborník z 25. odbornej konferencie. Bratislava, SR, 11. 4. 2018
  Riešenie aktuálnych problémov obalových konštrukcií budov 25. 11. 4. 2018 Bratislava, Slovenská republika
  1. vydanie
  [ s. l. ] BB Print, 2018 . - 52 s.
  ISBN 978-80-973026-3-4
  energetická hospodárnosť budov balkóny lodžie zasklené obvodový plášť budov otvory zatepľovanie budov vnútorné prostredie budov vonkajší kontaktný zateplovací systém (ETICS) stavebná akustika
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 2. Verification of the technology choice repairs ETICS
  Antošová Naďa ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 Petro Marek ; 010270
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 323-328
  biokorózia vonkajší kontaktný zateplovací systém (ETICS) chyba technológia oprava ETICS fault technology repair ETICS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Operatívne a plánované riešenia ochrany životného prostredia (OZP) pri údržbe ETICS
  Minarovičová Katarína ; 010180 
  Vykurovanie 2016 : . CD-ROM, s. 449-452
  vonkajší kontaktný zateplovací systém (ETICS) biokorózia Prostredie životné-ochrana
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Príčiny porúch ETICS s prejavom trhlín
  Petro Marek ; 010270 
  Almanach znalca . Roč. 16, č. 2 (2016), CD-ROM, s. 21-23
  vonkajší kontaktný zateplovací systém (ETICS) porucha príčina trhlina
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Metodika výberu technológie pre elimináciu mikroorganizmov na ETICS
  Antošová Naďa ; 010270 
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 1, iss. 1 (2015), online, s. 6-14
  mikroorganizmy vonkajší kontaktný zateplovací systém (ETICS) riasy dekontaminácia
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2015/CJCE_2015_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Ochrana životného prostredia pri eliminácii a prevencii biokorózie ETICS
  Minarovičová Katarína ; 010180 
  Komplexná obnova bytových domov 2015. Manuál stavebných, technologických a energeticky efektívnych riešení: Zborník prednášok / . S. 41-44
  biokorózia ochrana životného prostredia vonkajší kontaktný zateplovací systém (ETICS)
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - habilitačná práca
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Methodology of manual for ETICS maintenance
  Antošová Naďa ; V270 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 185-187
  vonkajší kontaktný zateplovací systém (ETICS) algae
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Návrh metodiky rozhodovania pri výbere vhodnej technológie riešenia porúch počas užívania ETICS
  Petro Marek ; V270 
  Komplexná obnova bytových domov 2015. Manuál stavebných, technologických a energeticky efektívnych riešení: Zborník prednášok / . S. 49-52
  zateplenie domu vonkajší kontaktný zateplovací systém (ETICS)
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Úloha stavebného dozora pri dodatočnom zatepľovaní budov
  Bizub Jozef ; V270 
  Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb : . s.26-29
  vonkajší kontaktný zateplovací systém (ETICS) tepelný izolant na báze minerálnej vlny (MW) tepelný izolant na báze penového polystyrénu (EPS) konečná povrchová úprava
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok