Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of two approaches for an estimation of the mean annual flood at ungauged sites in Slovakia
  Németová Zuzana ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160 Marková Romana
  Pollack Periodica : . Vol. 15, no. 2 (2020), s. 130-141
  mean annual flood cluster analysis regional flood frequency analysis
  https://akjournals.com/view/journals/606/15/2/article-p130.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Global and local trend analysis and change-point analysis of selected financial and market indices
  Ballová Dominika ; 010220 
  Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems . Vol. 13, No. 3 (2019), s. 56-63
  trend analysis change-point analysis cluster analysis
  http://www.jamris.org/images/ISSUES/ISSUE-2019-03/JAMRIS_2019-3_Ballova_28.pdf
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Estimating of the mean annual flood estimation using two pooling methods
  Marková Romana ; 010160  Németová Zuzana ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160
  Abstract book for the 14th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : . USB kľúč, [1] s.
  mean annual flood cluster analysis regional flood frequency analysis top-kriging
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Porovnanie dvoch regionálnych prístupov na určenie indexovej povodne pre regionálnu frekvenčnú analýzu prietokov
  Marková Romana ; 010160  Németová Zuzana ; 010160
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2018 : . CD-ROM, [11] s.
  mean annual flood cluster analysis regional flood frequency analysis top-kriging
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Cluster analytical method of fault risk analysis in systems / aut. German Michaľčonok, Michaela Horalová Kalinová
  Michaľčonok German ; 066000  Horalová Kalinová Michaela
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 39 (2016), s. 167-174
  control systems cluster analysis
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/39/23_Michalconok_Horalova_oprava_PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Využitie analýzy zhlukov v projektovaní srojárskeho podniku / aut. Martin Komák, Marian Králik
  Komák Martin ; J0070  Králik Marián ; 020120
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 19, č. 2 (2015), s. 74-75
  zhluky cluster analysis
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Designing in engineering company with the use of cluster analysis / aut. Martin Komák, Marek Štefanka
  Komák Martin ; J0070  Štefanka Marek ; J0070
  Advanced manufacturing technologies : . S. 33-37
  zhluková analýza cluster analysis
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Určovanie počtu klastrov
  Grman Ondrej ; I200  Kosková Gabriela (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems cluster analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100995
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 9. Viacrozmerné štatistické metódy a ich aplikácie.
  Sabo Miroslav ; V220  Nánásiová Oľga (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 680
  aplikovaná matematika Applied Mathematics cluster analysis clustering strojové učenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78577
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. kniha

  kniha