Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti odvedenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
  Mydla Jakub ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Orfánus Martin ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [6] s.
  povodňová vlna numerické modelovanie bočný priepad ochranná hrádza protipovodňová ochrana
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Možnosti riešenia povodňových situácií na dolnej Ondave
  Mydla Jakub ; 010170 
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2019 : . CD-ROM, [12] s.
  povodňová vlna bočný priepad protipovodňová ochrana
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Simulácia povodňových situácií a návrh opatrení na riešenie protipovodňovej ochrany na Ondave
  Květon Radomil ; 010170  Šoltész Andrej ; V170 Baroková Dana ; V170 Možiešiková Katarína
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra. 22. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV : . CD-ROM, s. 149-156
  matematické modelovanie protipovodňová ochrana bočný priepad Ondava
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Hybrid modelling in flood risk management
  Šoltész Andrej ; V170  Orfánus Martin ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 345-352
  fyzikálny výskum dynamika kvapalín bočný priepad physical research lateral spillway fluid dynamics hybridný výskum trojdimenzionálna simulácia hybrid research three dimensional simulation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Research on the impact of lateral spillway parameters on hydraulic flow characteristics using 3D modelling [elektronický zdroj]
  Orfánus Martin ; V170  Kovařík Karel (rec.) Bačík Martin (rec.) Mišík Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 94 s CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4092-0
  lateral spillway fluid dynamics dynamika tekutín bočný priepad trojrozmerný matematický model CFD three dimensional mathematical model CFD
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Výskum vplyvu parametrov bočného priepadu na hydraulické charakteristiky prúdenia 3D modelovaním : Dizertačná práca
  Orfánus Martin ; V170  Šoltész Andrej (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012 . - 97 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering lateral spillway bočný priepad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75750
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 7. Matematické modelovanie hladinového režimu Ondavy pri povodni - analýza a prognóza
  Květon Radomil ; V170  Šoltész Andrej ; V170 Baroková Dana ; V170
  Manažment povodí a povodňových rizík : . s.nestr.
  mathematical modelling Ondava River flood protection lateral spillway protipovodňová ochrana Ondava bočný priepad matematické modelovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Matematické modelovanie protipovodňovej ochrany na Ondave.
  Květon Radomil ; V170  Šoltész Andrej ; V170 Baroková Dana ; V170
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.12, č. 2 (2011), s.304-311
  bočný priepad flood protection lateral spillway matematické modelovanie mathematical modelling Ondava Ondava River protipovodňová ochrana
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Modelovanie protipovodňovej ochrany na Ondave podľa smernice 2007/60/ES
  Květon Radomil ; V170  Šoltész Andrej ; V170 Baroková Dana ; V170
  Sympózium hydrotechnikov 2011 : . s.193-199
  bočný priepad flood protection lateral spillway matematické modelovanie mathematical modelling Ondava Ondava River protipovodňová ochrana
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Možnosti protipovodňovej ochrany na Ondave
  Květon Radomil ; V170  Šoltész Andrej ; V170 Baroková Dana ; V170
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. - VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Fyzika vody v pôde - 18. slovensko-česko-poľský vedecký seminár : . s.243-248
  bočný priepad discharge regime flood protection hladinový režim povrchových vôd lateral spillway Ondava Ondava River prietokový režim protipovodňová ochrana water level regime
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok