Výsledky vyhľadávania

 1. Zmena štruktúry supravodiča po aplikácii ťahového napätia
  Borko Peter ; M  Skarba Michal (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 667 . - 55s CD
  Materials Engineering microscopy superconductor superconductivity mikroskopia supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99680
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Fázová analýza zliatiny typu NiCrSiB po plameňo-práškovom nanášaní : Diplomová práca
  Foltínová Linda  Trnková Lýdia (XXX) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006
  MTF ; . - 82 s 1 CD-ROM
  materiálové inžinierstvo technické materiály mikroštruktúra termické nástreky mikroskopia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Únavové porušenie kľukového hriadeľa : Bakalárska práca
  Baroš Juraj  Hazlinger Marián (XXX) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2005
  MTF ; . - 74 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo tepelné spracovanie mikroskopia metalografická analýza
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Microscopy Conference 2003 : Proceedings. Microscopy and Microanalysis, Vol. 9, Supplement 3, 2003
  Deutsche Gesselschaft für Elektronenmikroskopie 31st Conference (7.-12.9.2003 : Dresden. Germany)
  Cambridge : Cambridge University Press, 2003
  mikroskopia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 5. Microscopy Conference 2003 : Proceedings. Microscopy and Microanalysis, Vol. 9, Supplement 3, 2003
  Deutsche Gesselschaft für Elektronenmikroskopie 31st Conference (7.-12.9.2003 : Dresden. Germany)
  Cambridge : Cambridge University Press, 2003 . - 540 s
  mikroskopia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 6. Mikroskopie skenující sondou
  Kubínek Roman  Vůjtek Milan Mašláň Miroslav
  1. vyd
  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2003 . - 145 s 1 CD
  ISBN 80-244-0602-0
  kvantová fyzika experimentálna fyzika mikroskopia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 7. Mikroskopie skenující sondou
  Kubínek Roman  Vůjtek Milan Mašláň Miroslav
  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2003 . - 1 CD
  ISBN 80-244-0602-0
  experimentálna fyzika mikroskopia
  multimédium - CD Rom
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3000
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 8. Meranie geometrických parametrov tvarových súčiastok na upravenom univerzálnom mikroskope
  Maduda Miroslav ; M160  Görög Augustín ; M3000
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.33-36
  Súčiastky mikroskopia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Rentgenovskaja optika i mikroskopija / Z angl. kol
  Moskva : Mir, 1987 . - 463 s
  Optika röntgenová mikroskopia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 10. Avtoionnaja mikroskopija
  Moskva : Mir, 1971 . - 270 s
  mikroskopia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha