Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia vybranej technológie ťahania rúr za studena z pohľadu mikroštruktúry a mechanických vlastností / aut. Martin Ridzoň, Milan Mojžiš, Peter Burik, Ľudovít Parilák, Jozef Bílik
  Ridzoň Martin  Mojžiš Milan Burik Peter Parilák Ľudovít Bílik Jozef ; 063600
  Odborná konferencia ŽP VVC 2018 : . S. 115-120
  ťahanie rúr plastická deformácia dislokačné spevnenie elektrónová mikroskopia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Analýza dislokácií a deformačného spevnenia ocele E235 pri ťahaní rúr za studena / aut. Ľudovít Parilák, Milan Mojžiš, Mária Dománková, Martin Ridzoň, Jozef Bílik
  Parilák Ľudovít  Mojžiš Milan Dománková Mária ; 061000 Ridzoň Martin Bílik Jozef ; 063600
  Odborná konferencia ŽP VVC 2018 : . S. 121-127
  plastická deformácia dislokačné spevnenie hustota dislokácií elektrónová mikroskopia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Vplyv teplotného starnutia na bezpečnostne významné komponenty v jadrových elektrárňach VVER 440 : dizertačná práca
  Grgač Dušan ; M1000  Čaplovič Ľubomír (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 671 . - 83s CD + autoreferát
  Materials Engineering electron microscopy zvarový kov elektrónová mikroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75638
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Analytical Transmission Electron Microscopy : an Introduction for Operators
  Thomas Jürgen  Gemming Thomas
  Dordrecht : Springer Science-Business Media, 2014 . - 348 s
  ISBN 978-94-017-8600-3
  elektrónová mikroskopia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 5. Elektrónová mikroskopia supravodičov v priečnom reze
  Hutár Marcel  Skarba Michal (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering superconductivity electron microscopy supravodivosť elektrónová mikroskopia priečny rez
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79748
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Limity vysokorozlišovacej rastrovacej elektrónovej mikroskopie v nanotechnológiách
  Čaplovič Ľubomír ; M1000 
  16. Škola vákuovej techniky. Perspektívne vákuové metódy a technológie : . s.82-88
  elektrónová mikroskopia nanotechnológie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Štruktúrna analýza nanoobjektov metódami elektrónovej mikroskopie : dát. obhaj. 4.5.2012, č. ved. odb. 26-13-09
  Križanová Zuzana ; E030  Vávra Ivo (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 89 s
  Microelectronics structural analysis štruktúrna analýza elektrónová mikroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64297
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Electron Crystallography : Electron Microscopy and Electron Diffraction
  Zou Xiaodong  Howmöller Sven Oleynikov Peter
  Oxford : Oxford University Press, 2011 . - 332 s
  ISBN 978-0-19-958020-0
  elektrónová mikroskopia elektrónová difrakcia kryštalografia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 9. Úvod do transmisní elektronové mikroskopie
  Karlík Miroslav 
  Praha : ČVUT, 2011 . - 321 s
  ISBN 978-80-01-04729-3
  elektrónové mikroskopy elektrónová mikroskopia transmisná elektrónová mikroskopia
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  MTF1110
  Úvod do transmisní elektronové mikroskopie

  kniha

 10. Apply of Selected Experimental Technics in Materials Engineering
  Čaplovič Ľubomír ; M1000 
  1 st ed.
  Dresden : Forschungszentrum Dresden, 2009 . - 97 s
  ISBN 978-3-941405-00-4
  svetelná mikroskopia elektrónová mikroskopia fraktografia fyzikálna metalurgia
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha