Výsledky vyhľadávania

 1. Empiricky orientovaný prístup k synchronizácii činností heterogénnej multirobotickej bunky / aut. Martin Juhás, Bohuslava Juhásová
  Juhás Martin ; 066000  Juhásová Bohuslava ; 066000
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : . USB, s.1-18
  časová synchronizácia heterogénna multirobotická bunka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Distribuovaná modulárna multi-robotická platforma : dát. obhaj. 30.3.2012, č. ved. odb. 5-2-14
  Bachratý Michal ; E010  Hubinský Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 169 s
  time synchronization časová synchronizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63932
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Automatizovaný merací systém na kontinuálny monitoring mostov
  Kyrinovič Peter ; V140  Lipták Imrich ; V140 Erdélyi Ján ; V140 Kopáčik Alojz ; V140
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 57 (99), č.12 (2011), s.285-294
  accelerometer automatizovaná meracia stanica časová synchronizácia GNSS prijímač GNSS receiver meranie náklonu robot station snímač zrýchlenia tilt measurement time synchronization
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Automated Monitoring of the Danube Bridge Apollo in Bratislava
  Kopáčik Alojz ; V140  Kyrinovič Peter ; V140 Lipták Imrich ; V140 Erdélyi Ján ; V140
  FIG Working Week 2011 : . s.nestr.
  accelerometer bridge monitoring časová synchronizácia GeoMos GeoMos GNSS prijímač GNSS receiver measuring system merací systém meranie náklonu monitoring mosta snímač zrýchlenia tilt measurement time synchronization
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok