Výsledky vyhľadávania

 1. Optimal combination and reference functions of signal-to-noise measurements for GNSS multipath detection
  Špánik Peter ; 010130  García-Asenjo Luis Baselga Sergio
  Measurement Science and Technology . Vol. 30, iss. 4 (2019), [13] s., art. no. 044001
  signal to noise ratio multipath GNSS
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6501/ab05ae
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Multipath Detection with Three-frequency SNR Combination - Example from Urban Environment
  Špánik Peter ; 010130  Hefty Ján ; 010130 Gerhátová Ľubomíra ; 010130 Papčo Juraj ; 010130
  EUREF Symposium 2017 : . USB kľúč, s. 28
  multipath signal to noise ratio viaccestné šírenie signálu pomer signálu k šumu
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Multipath detection with the combination of SNR measurements - Example from urban environment
  Špánik Peter ; 010130  Hefty Ján ; 010130
  Geodesy and Cartography : . Vol. 66, no. 2 (2017), s. 305-315
  multipath detection SNR three-frequency combination GNSS positioning
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/geocart.2017.66.issue-2/geocart-2017-0020/geocart-2017-0020.pdf
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Congestion aware multipath routing: Performance improvements in core networks / aut. Matej Kultan, Martin Medvecký
  Kultan Matej ; E070  Medvecký Martin ; E070
  Advances in Electrical and Electronic Engineering : . Vol. 13, No. 5 (2015), s. 508-515
  congestion load-balancing multipath throughput
  https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSkePXhoTLAhUjD5oKHcOGDA8QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fadvances.utc.sk%2Findex.php%2FAEEE%2Farticle%2Fdownload%2F1449%2F1111&usg=AFQjCNFI6COW1cPvRFMBu9WnkbjijFqgag&sig2=i9cl1WadncA_6ywVr5x-Gw&bvm=bv.114733917,d.d24
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Applicability of GALILEO and GLONASS multipath analyses for snow depth sensing (abstract)
  Hefty Ján ; V130  Gerhátová Ľubomíra ; V130
  Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme [elektronický zdroj] : . s.USB kľúč, s.46
  GNSS GNSS multipath snow sensing výška snehu
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Applicability of GALILEO and GLONASS multipath analyses for snow depth sensing (poster)
  Hefty Ján ; V130  Gerhátová Ľubomíra ; V130
  Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme [elektronický zdroj] : . s.[1] p.
  GNSS GNSS multipath snow sensing výška snehu
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Experience with snow depth sensing using GPS multipath gained at some permanent stations in Central Europe : -
  Hefty Ján ; V130  Gerhátová Ľubomíra ; V130
  Geophysical Research Abstracts. Volume 15/2013 : . online, [1] p.
  multipath permanent station permanentná stanica viaccestné šírenie signálu
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Applicability of GALILEO and GLONASS multipath analyses for snow depth sensing
  Hefty Ján ; V130  Gerhátová Ľubomíra ; V130
  Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme [elektronický zdroj] : . s.[5] p.
  GNSS GNSS multipath
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Vplyv Multipath pri kinematickom určovaní polohy a možnosti jeho redukcie
  Hefty Ján ; V130  Gerhátová Ľubomíra ; V130 Papčo Juraj ; V130
  Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch : . s.79-89
  detekcia a eleminácia multipath kinematic positioning repeatability of GPS setellite configuration kinematické určovanie polohy multipath multipath detektion and elimination viaccestné šírenie signálu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Specific Problems Related to Analysis and Interpretation of Highfrequency GNSS Monitoring of Short-term Positional Changes
  Papčo Juraj ; V130  Gerhátová Ľubomíra ; V130 Barančík Mário
  INGEO 2011 : . s.247-252
  filtering filtrovanie high frequeny GNSS krátkoperiodické pohyby multipath short-term movements vysokofrekvenčné merania GNSS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok