Výsledky vyhľadávania

 1. Impact of local geometrical irregularities on critical currents of REBCO tapes in round cables / aut. Tomáš Kujovič, Fedor Gömöry
  Kujovič Tomáš ; 036000  Gömöry Fedor
  Superconductor Science and Technology . Vol. 33, Iss. 11 (2020), Art. no. 115008 [12] s.
  local deformations REBCO tape finite element method CORC cable superconductivity bending strain
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6668/abb441
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Silver route to cuprate analogs / aut. Jakub Gawraczyński, Dominik Kurzydlowski, Russel A Ewings, Subrahmanyam Bandaru, Wojciech Gadomski, Zoran Mazej, Giampiero Ruani, Ilaria Bergenti, Tomasz Jaron, Andrew Ozarowski, Stephen Hill, Piotr J Leszczynski, Kamil Tokár, Mariana Derzsi, Paolo Barone, Krzysztof Wohlfeld, Jose Lorenzana, Wojciech Grochala
  Gawraczyński Jakub  Kurzydlowski Dominik Ewings Russel A. Bandaru Subrahmanyam Gadomski Wojciech Mazej Zoran Ruani Giampiero Bergenti Ilaria Jaron Tomasz Ozarowski Andrew Hill Stephen Leszczynski Piotr J. Tokár Kamil Derzsi Mariana ; 067000 Barone Paolo Wohlfeld Krzysztof Lorenzana Jose Grochala Wojciech
  Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America . Vol. 116, iss. 5 (2019), s. 1495-1500
  silver fluorides superconductivity cuprates strong correlation
  https://www.pnas.org/content/116/5/1495
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Structural analysis of superconductors at MTF: A review / aut. Michal Skarba, Marcela Pekarčíková, Pavol Konopka, Jozef Mišík, Eva Cuninková
  Skarba Michal ; 067000  Pekarčíková Marcela ; 061000 Konopka Pavol Mišík Jozef ; 061000 Cuninková Eva ; 061000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 26, no. 43 (2018), s. 55-62
  superconductivity coated conductors structural analysis soldering
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/01/VP43_6_VP43_2018_Skaba.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Analýza rôznych spôsobov leštenia supravodivých pások na báze (RE)BCO
  Šoka Lukáš ; M  Pekarčíková Marcela (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2014 ; Študijný program : 665 . - 52s CD
  Materials Engineering superconductivity EBSD supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87684
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Topografia vrstiev materiálov v páskovom supravodiči
  Vrbovský Michal ; M  Skarba Michal (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2014 ; Študijný program : 665 . - 49s CD
  Materials Engineering superconductivity topography supravodivosť topografia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102542
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Characterization of defects in the structure of non-metallic superconductors : dizertačná práce
  Konopka Pavol ; M1000  Gömöry Fedor (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 671 . - 104s príl. + CD + autoreferát
  Materials Engineering superconductivity superconducting tapes supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91424
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Štúdium štruktúrnych nehomogenít vysokoteplotných páskových supravodičov prostredníctvom rastrovacej elektrónovej mikroskopie
  Fančovičová Eva ; M  Pekarčíková Marcela (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 667 . - 51s CD
  Materials Engineering superconductivity supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99471
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Zmena štruktúry supravodiča po aplikácii ťahového napätia
  Borko Peter ; M  Skarba Michal (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 667 . - 55s CD
  Materials Engineering microscopy superconductor superconductivity mikroskopia supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99680
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Príprava a charakterizácia heteroštruktúr supravodič-feromagnetikum-supravodič
  Gál Norbert ; E  Valko Pavol (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 40 s
  Electronics superconductivity tenké vrstvy supravodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77524
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Elektrónová mikroskopia supravodičov v priečnom reze
  Hutár Marcel  Skarba Michal (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering superconductivity electron microscopy supravodivosť elektrónová mikroskopia priečny rez
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79748
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha