Výsledky vyhľadávania

 1. Measurement and Modelling of Calcium Diffusion in a Sandstone
  Kobetičová Klára  Medveď Igor ; 010240 Keppert Martin Černý Robert
  Thermophysics 2018 : . online, art. no. 020019, [6] s.
  difúzia vápenec modelovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Neurónové modely rozložených sústav / aut. Peter Végh
  Végh Peter ; 020020 
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : . S. 03-1 - 03-11, USB kľúč
  umelá inteligencia modelovanie artificial intelligence modelling
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Modelovanie výmenníkov tepla v geotermálnych systémoch v poľnohospodárstve
  Takács Ján ; 010290  Gažíková Soňa ; 010290
  Vykurovanie 2018 : . CD-ROM, s. 183-186
  geotermálna energia výmenník tepla modelovanie rovnice nestabilných energetických bilancií
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Podperná konštrukcia solárneho panela
  Prekop Ľubomír ; 010250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [10] s.
  solárna technika modelovanie RFEM statická analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Aplikácia nových poznatkov do návrhu vystužených podkladových vrstiev
  Turček Peter ; 010150  Súľovská Monika ; 010150
  Geosyntetika 2017 : . CD-ROM, s. 20-27
  modelovanie geosyntetická výstuž nosníkový princíp
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Tvorba 3D modelu komplexnej súčiastky / aut. Tomáš Vopát
  Vopát Tomáš ; 063000 
  Centrum excelentnosti 5-osového obrábania . CD-ROM, s. 116-123
  modelovanie CAD
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Modelovanie vplyvu horninového prostredia na deformácie vodorovne zaťažených pilótových základov
  Pecník Miroslav ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 384-389
  deformácia pilót modelovanie prútový model podľa Masopust-a deformations influence method proposed by Masopust
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Reliability of Approach Slabs and Modelling of Transition Zones of Bridge
  Laco Kamil ; V110  Borzovič Viktor ; V110
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 821, (2016), s. 741-746
  approach slab elastic support modeling of interaction podopretie modelovanie interakcie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Minkowski free-form laces / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Abstracts : . S. 57, CD ROM
  modelovanie free-form curves Minkowski operations
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 10. Nosná konštrukcia podjazdného zásobníka
  Prekop Ľubomír ; 010250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [6] s.
  statická analýza modelovanie RFEM
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok