Výsledky vyhľadávania

 1. The comparison of cooling of twoo types of nozzles for roll cooling on selected stands in stretch reducing mill / aut. Ján Turňa, Ľudovít Parilák, Pavol Buček, Pavol Maťas, Tomáš Kvačkaj, Jozef Bílik
  Turňa Ján  Parilák Ľudovít Buček Pavol Maťas Pavol Kvačkaj Tomáš Bílik Jozef ; 063600
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 85, iss. 9 (2018), s. 319-321
  stretch reducing mill temperature measurement
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Temperature analysis in the envelope construction
  Ingeli Rastislav ; 010180 
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 105-109
  binding energy inteligent building temperature measurement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Meranie teploty v priemysle (7)
  Kureková Eva ; J0020  Ďuriš Stanislav ; J0020 Halaj Martin
  ATP Journal . Roč. 21, č. 1 (2014), s. 48-49
  meranie teploty temperature measurement
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Zabezpečenie nadväznosti prístrojového vybavenia pre kalibráciu
  Strišovský Maroš ; J  Ďuriš Stanislav (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management temperature measurement calibration snímače teploty kalibrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84056
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Measurements of indoor climate parameters in indoor swimming pool
  Turza Róbert ; V290  Füri Belo ; V290
  Indoor Climate of Buildings 2013 : . s.107-114
  bazén moisture swimming pool temperature measurement teplota, meranie teploty Vlhkosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv homogenity na presnosť merania termoelektrickými snímačmi teploty
  Pavlásek Peter ; J0020  Koval Martin ; J0020 Ďuriš Stanislav ; J0020
  Metrológia a skúšobníctvo . Roč. 17, č. 4 (2012), s.28-34
  meranie teploty homogenita temperature measurement homogeneity
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 7. Measurement of Bulding Materials Thermal Properties
  Veselský Juraj ; V240  Lukovičová Jozefa ; V240 Pavlendová Gabriela ; V240
  Applications of physical research in engineering : . s.113-138
  building materials stavebné materiály temperature measurement tepelné vlastnosti teplotné meranie thermal properties
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Methods of temperature estimation on given area in system of data collection / aut. Juraj Ďuďák, Soňa Pavlíková, Gabriel Gašpar
  Ďuďák Juraj ; 066000  Pavlíková Soňa Gašpar Gabriel ; 066000
  Mechatronika 2011 : . S. 39-42
  temperature measurement data visualization data estimation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok