Výsledky vyhľadávania

 1. Applications of Generative Computer-Aided Design / aut. Jana Gulanová, Lujie Chen
  Gulanová Jana ; 020030  Chen Lujie
  Proceedings of CAD´18 . S. 199-203, online
  generatívne navrhovanie generatívne konštruovanie generative designing generative engineering
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Surface interpolation and procedure used in the generative engineering design of surface-based automotive components / aut. Jana Gulanová, Miroslav Vereš, Ladislav Gulan
  Gulanová Jana ; 020030  Vereš Miroslav Gulan Ladislav ; 020030
  International Journal of Vehicle Design . Vol. 77, iss. 4 (2018), s. 211-226
  plošná interpolácia generatívne konštruovanie surface interpolation
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Methodology of Modular Design of Construction Machines / aut. Pavol Zaujec, Ladislav Gulan, Jana Gulanová
  Zaujec Pavol ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Gulanová Jana ; 020030
  Proceedings of CAD´17 : . S. 425-429, online
  CAD štruktúra modelu generatívne inžinierstvo generative engineering
  http://cadconferences.homestead.com/CAD17_425-429.html#.WZv0a7j7MdU
  DOI: 10.14733/cadconfP.2017.425-429
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Využitie zaťažovacích spektier v procese efektívneho návrhu nosných modulov konštrukcií MPS / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan
  Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030
  43. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : . S. 72-77, CD ROM
  generatívne konštruovanie generative designing
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Generative engineering design methodology used for the development of surface-based components / aut. Jana Gulanová, Ladislav Gulan, Michal Forrai, Mario Hirz
  Gulanová Jana ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Forrai Michal ; 020000 Hirz Mario
  Computer-aided design and applications . Vol. 14, iss. 5 (2017), s. 642-649
  generatívne konštruovanie tvarový diel generative engineering
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85009989218&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=hirz%2c+m&st2=&sid=b67bfb78b62787ad75ba426e9efd240f&sot=b&sdt=b&sl=20&s=AUTHOR-NAME%28hirz%2c+m%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Všeobecný opis metódy a nástrojov generatívneho konštruovania tvarových dielov v automobilovom priemysle / aut. Jana Gavačová, Miroslav Vereš, Michal Forrai
  Gavačová Jana ; 020030  Vereš Miroslav ; 020030 Forrai Michal ; 020000
  Zborník príspevkov 42. medzinárodnej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : . S. 135-140
  generatívne konštruovanie CAD generative engineering
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Využitie generatívneho konštruovania pri tvorbe modelov dopravných strojov / aut. Michal Šlauka, Tomáš Liedl
  Šlauka Michal ; 020030  Liedl Tomáš ; 020030
  Zborník príspevkov 42. medzinárodnej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : . S. 169-174
  generatívne konštruovanie znalostné inžinierstvo generative design KBE -knowledge-based engineering
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Zapojenie generatívneho konštrukčného systému tvarových dielov : úžitkový vzor č. 7489 / aut. Jana Gavačová, Martin Gulan
  Gavačová Jana ; 020030  Gulan Martin ; 020020
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 7 s.
  generatívne konštruovanie generative design method
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 9. Generative Engineering Design methodology for the development of surface-based components / aut. Jana Gavačová, Ladislav Gulan, Michal Forrai, Mario Hirz
  Gavačová Jana ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Forrai Michal ; 020030 Hirz Mario
  Proceedings of CAD´16 : CAD Conference and exhibition : . S. 205-209, online
  generatívne konštruovanie generative design method
  http://cadconferences.homestead.com/CAD16_205-209.html#.V85m8DX6gdU
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Segment generatívneho systému určený na overovanie životnosti modulov mobilných pracovných strojov v laboratórnych podmienkach / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan, Juraj Bukoveczky, Izidor Mazurkievič, Carmen Schmidtová
  Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Bukoveczky Juraj ; 020030 Mazurkievič Izidor ; 020030 Schmidtová Carmen ; 020030
  Zborník príspevkov 42. medzinárodnej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : . S. 147-152
  generatívne konštruovanie generative engineering znalostný systém knowledge system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok