Výsledky vyhľadávania

 1. Problémy odstraňovania prirodzených organických látok z vody
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280
  Pitná voda 2018. Pitná voda z údolních nádrží : . S. 175-180
  úprava vody odstraňovanie humínových látok granulované aktívne uhlie koagulácia UV žiarenie
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Faktory ovplyvňujúce vlastnosti povlakových hydroizolačných materiálov a ich testovanie v procese UV degradácie
  Kováč Jozef ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 383-392
  testovanie degradácia UV žiarenie polymér
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Biokompozity v obalovom plášti budov - testovanie a degradácia vplyvom UV žiarenia
  Bosák Lukáš ; 010180  Palko Milan ; 010180
  42. setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České a Slovenské republiky : . S. 5-11
  biokompozity degradácia UV žiarenie
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Starnutie bio-kompozitov v reálnych podmienkach a v laboratóriu
  Bosák Lukáš ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 380-387
  biokompozit starnutie UV žiarenie vlhkosť korelácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Testovanie vplyvu kvantových bodiek CdS na poškodenie DNA pri UV ožiarení pomocou DNA biosenzora / aut. Katarína Nemčeková, Jana Blaškovičová, Ján Labuda
  Nemčeková Katarína ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 Labuda Ján ; 041000
  Czech Chemical Society Symposium Series : . Vol. 15, iss. 2 (2017), s. 84-87
  kvantové bodky CdS degradácia DNA UV žiarenie biosenzory voltampérometria
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Sú opaľovacie krémy bezpečné?
  Hojerová Jarmila ; C4250  Klimová Zuzana ; C4250
  Quark . Roč. 20, č. 7 (2014), s. 30-31
  opaľovacie prostriedky UV žiarenie Informácie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Ako si vybrať opaľovaciu kozmetiku
  Klimová Zuzana ; C4250  Hojerová Jarmila ; C4250
  Derma revue . Roč. 12, č. 2 (2014), s. 9-11
  opaľovacie prípravky UV žiarenie ochrana kože
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Photocytotoxicity of new 3,6-bis (imidazoline) acridines against human ovarian cancer cells
  Čižeková Lýdia ; C3260  Hunáková Ľubica Paulíková Helena ; C3260
  Genetická toxikologie a prevence rakoviny. 37. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československé biologické společnosti, NCO NZO Brno, 5.-7.5.2014 . S. 49
  DNA radikály fotosenzibilizátory UV žiarenie akridínové deriváty
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Nové proflavínové fotosenzibilizátory - PDT s aplikáciou UV-A žiarenia
  Grolmusová Alžbeta ; C3260  Čižeková Lýdia ; C3260 Paulíková Helena ; C3260 Hunáková Ľubica
  Genetická toxikologie a prevence rakoviny. 37. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československé biologické společnosti, NCO NZO Brno, 5.-7.5.2014 . S. 99-100
  fotodynamická terapia fotosenzibilizátory UV žiarenie akridínové deriváty
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok