Výsledky vyhľadávania

 1. Biologické prístupy remediácie toxických POPs látok a kovov
  Dercová Katarína ; C4310 
  Vzdelávacie semináre - sanácie v teórii a prax: 3. Kontaminanty v životnom prostredí, 10. apríl 2014, Bratislava . s. 1-17
  remediácia POPs kovy
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Redox active metal-induced oxidative stress in biological systems
  Jomová Klaudia  Baroš Stanislav Valko Marián ; C5210
  Transition Metal Chemistry . Vol. 37, Iss. 2 (2012), s.127-134
  kovy oxidačný stres redoxová rovnováha antioxidanty
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Redox cycling mechanisms in the colon
  Jomová Klaudia  Valko Marián ; C5210
  Medical Hypotheses . Vol. 79, Iss. 3 (2012), s.418-419
  kovy oxidačný stres redoxové reakcie gastrointestinílny trakt
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Surface Diffusion : Metals, Metal Atoms, and Clusters
  Antczak Graźyna  Ehrlich Gert
  Cambridge : Cambridge University Press, 2010 . - 575 s
  ISBN 978-0-521-89983-3
  difúzia kovy Povrchy kovové
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Dajú sa plasty zvárať?
  Sejč Pavol ; J280 
  Rozprávanie o materiáloch a technológiách . , s.149-157
  kovy keramika metals polymers
  dokument (viac kapitol)
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Metal casting
  Iždinská Zita ; J280 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 112 s
  ISBN 978-80-227-2660-3
  casting process metals zlievanie kovy
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF192220
  Metal casting

  kniha

 7. Umělecké kovářství
  Goňa Karel  Révay Pavel Vondruška Šimon
  dotlač 2006
  Praha : Grada Publishing, 2005 . - 200 s
  ISBN 80-247-0918-X
  kováčstvo umelecké kovy tradičné remeslá úžitkové umenie remeslá
  obrazová publikácia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Tepelné delenie povrchovo upravených kovov a iných materiálov klasickými špeciálnymi metódami
  Magaš Martin ; M140  Turňa Milan ; M3000 Patvarošová Renáta ; M140
  Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav : . s.68-73
  tepelné delenie kovy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Lisovateľnosť plechov : Predikcia lisovateľnosti oceľových plechov s vyššími pevnostnými vlastnosťami
  Hrivňák Andrej  Evin Emil
  1. vyd
  Košice : Elfa, 2004 . - 223 s
  ISBN 80-89066-93-3
  lisovanie kovy plechy oceľové
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1120
  kniha

  kniha

 10. Povrchové úpravy kovov
  Híreš Ondrej 
  1. vyd
  Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2004 . - 138 s
  ISBN 80-8075-040-8
  povrchové úpravy kovy
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha