Výsledky vyhľadávania

 1. Vyhodnocovanie výsledkov klastrovania
  Roško Bohuš ; I200  Kosková Gabriela (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems data mining evaluating clustering dolovanie dát vyhodnocovanie klastrovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101065
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 2. Contribution to the determination of parameters for daylight evaluation
  Darula Stanislav  Fabian Miroslav ; V180
  LUMEN V4 : . s.258-264
  evaluation statistical analysis štatistická analýza vyhodnocovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Programovanie monitorovacieho systému pre rezné kvapaliny
  Schmidt Róbert  Buranská Eva (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  MTF ; . - 63 s
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production software evaluation cutting fluids measurement softvér vyhodnocovanie rezné kvapaliny meranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80359
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vypracovanie projektu zlepšenia procesu výroby slnečných clôn v spoločnosti GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. : Diplomová práca
  Demáček Ivan  Urdziková Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 86 s., CD-ROM
  scoring quality process vyhodnocovanie monitorovanie kvalita inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76980
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Tvorba softvéru pre vyhodnocovanie kvality rezných kvapalín = Developing software for cutting liquid quality evaluating : Diplomová práca
  Ivic Jozef  Kucháriková Eva (škol.) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011
  MTF ; . - 62
  software automation cutting liquids softvér automatizácia rezné kvapaliny vyhodnocovanie počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67846
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Vyhodnocovanie tvárniteľnosti kovov pomocou počítača
  Kudlej Martin  Sobota Róbert (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies evaluation tvárniteľnosť vyhodnocovanie skúšky počítače tests
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52457
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh modelu vyhodnocovania nákladov a využívania nákladov v riadení priemyselných podnikov
  Herdics Dávid  Bestvinová Viera (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  podnik vyhodnocovanie riadenie náklady využívanie monitoring evaluation costs use Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47363
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vyhodnocovanie pittingu na Niemannovom stande modernou digitálnou metódou
  Koša Radoslav ; J130  Bošanský Miroslav ; J130 Medzihradský Juraj ; J130 Nemčeková Miroslava ; J130
  48th International Conference of Machine Elements and Mechanisms Departments 2007 : . s.441-446
  pitting Niemann stand gearing digitálna metóda vyhodnocovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Jak pracovat s vědeckou publikací : Základy medicíny založené na důkazu
  Greenhalgh Trisha 
  Praha : Grada Publishing, 2003 . - 208 s
  ISBN 80-247-0310-6
  metodológia vedeckej práce vyhodnocovanie medicína publikačná činnosť
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha