Výsledky vyhľadávania

 1. Publish or Perish : Perceived Benefits versus Unintended Consequences / aut. Imad A. Moosa
  Moosa Imad A. 
  1. vydanie
  Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2018 . - 218 s.
  ISBN 978 1 78643 492 0
  akademické prostredie publikačná činnosť publikovanie POP (publish or perish) citácie impakt faktor citovanie nástroje pre hodnotenie vedy a výskumu hodnotenie časopisov recenzný proces vedecké publikovanie kvalita časopisov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0010
  kniha

  kniha

 2. Webový portál digitálnych objektov publikačnej činnosti na báze web based training / aut. Kvetoslava Rešetová
  Rešetová Kvetoslava ; 069300 
  Ikaros [elektronický zdroj] . Roč. 20, č. 5 (2016), online, [5] s.
  publikačná činnosť digitálne objekty webový portál
  http://ikaros.cz/webovy-portal-digitalnych-objektov-publikacnej-cinnosti-na-baze-web-based-training
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Renomované vydavateľstvá verzus hodnotenie výstupov publikačnej činnosti
  Rešetová Kvetoslava ; M9300  Prelovská Alena ; M9300
  Knižnica . Roč. 14, č. 1 (2013), s.41-43
  renomované vydavateľstvá publikačná činnosť
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Budovanie digitálneho repozitára publikačnej činnosti a ohlasov
  Prelovská Alena ; M9300  Rešetová Kvetoslava ; M9300
  Itlib. Informačné technológie a knižnice . Roč. 16, č. 3 (2013), s.19-23
  digitalizácia publikačná činnosť
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Profesor Gál a Katedra geodézie
  Ježko Ján ; V140 
  XXX. sympozium z dějin geodézie a kartografie : . s.nestr.
  činnosť prof. Gála Department of Surveying fotogrametria katedra geodézie photogrammetry Prof. Gal activity publication performance publikačná činnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (4) - článok
  článok

  článok

 6. Impact factor ako indikátor hodnotenia publikačnej činnosti. Impact factor as an indicator of the publishing activities evaluation
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.129-132
  publikačná činnosť impact factor
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Význam správneho citovania v publikačnej činnosti. The significance of correct quote in activities of publication
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 17 (2004), s.149-153
  citovanie publikačná činnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Jak pracovat s vědeckou publikací : Základy medicíny založené na důkazu
  Greenhalgh Trisha 
  Praha : Grada Publishing, 2003 . - 208 s
  ISBN 80-247-0310-6
  metodológia vedeckej práce vyhodnocovanie medicína publikačná činnosť
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Pro Scientia - evidencia a prezentácia publikačnej činnosti ohlasov a vedeckých aktivít 2. Verzia 1.0 : Tabuľky a kódovníky
  Katuščák Dušan  Kimlička Štefan Kucianová Anna
  Bratislava : STIMUL, 1999 . - 79 s
  ISBN 80-85697-93-9
  bázy dát publikačná činnosť kvalifikačné práce
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  MTF0010
  kniha

  kniha

 10. Pro Scientia - evidencia a prezentácia publikačnej činnosti, ohlasov a vedeckých aktivít 1. Verzia 1.0 : Metodika zápisu údajov a spracovania výstupov podľa medzinárodných štandardov
  Kimlička Štefan 
  Bratislava : STIMUL, 1999 . - 98 s
  ISBN 80-85697-92-0
  bázy dát publikačná činnosť kvalifikačné práce
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  MTF0010
  kniha

  kniha