Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomické aspekty investícií do veternej energie a biomasy
  Valko Marek  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 76 s
  ekonomické aspekty veterná energia biomasy manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Riadenie vzťahov so zákazníkmi : Diplomová práca
  Mizeráková Kristína  Čambál Miloš (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 84 s abstr. + príl.
  vzťahy so zákazníkmi manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Tvorba efektívnych logistických reťazcov v priemyselnom podniku : Diplomová práca
  Müllerová Martina  Červeňan Štefan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 67 s abstr.
  logistické procesy manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Budovanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001.2000 : Diplomová práca
  Mihočková Renáta  Linczényi Alexander (XXX) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 111 s abstr. + príl.
  manažérstvo kvality manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie uplatnenia strategického manažmentu v IGNIS, s. r. o. Hlohovec : Diplomová práca
  Myjavcová Michaela  Sakál Peter (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 82 s abstr. + príl.
  strategický manažment manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Metodika získavania a výberu zamestnancov : Diplomová práca
  Nechala Peter  Šaturová Katarína (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 66 s abstr. + príl.
  akvizícia pracovníkov personálny manažment manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Návrh zdokonalenia systému motivácie v SE, a. s. Elektrárne Nováky : Diplomová práca
  Krčmářová Vladimíra  Čambál Miloš (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 71 s abstr. + príl.
  motivačné systémy ľudské zdroje manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Návrh optimalizácie nákupnej stratégie v SE - EBO, o. z. Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Križanová Eva  Sakál Peter (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 75 s abstr. + príl.
  marketingové aktivity nákupný marketing manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Návrh využitia projektového riadenia v podmienkach Trnavskej SOPK : Diplomová práca
  Kukumberg Dávid  Ončák Peter (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 66 s abstr. + príl.
  projektové riadenie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Podnikateľský plán ako podklad pre poskytnutie úveru : Diplomová práca
  Nováková Daša  Horváthová Martina (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 68 s abstr. + príl.
  podnikateľské plány strednodobé úvery manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha