Výsledky vyhľadávania

 1. Návod na auditovanie systému manažérstva. STN 01 0330. EN ISO 19011 : Máj 2012
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012 . - 72 s
  manažment kvality manažment environmentálny
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 2. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce : Legislativa, systémy, metody, praxe
  Veber Jaromír 
  1. vyd
  Praha : Management Press, 2006 . - 358 s
  ISBN 80-7261-146-1
  manažment kvality manažment environmentálny manažment bezpečnostný
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  MTF2120
  kniha

  kniha

 3. Schéma environmentálneho manažérstva a auditu. Environment management and audit scheme
  Rusko Miroslav ; M5000  Kubišová Katarína
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VI : . s.299-305
  manažment environmentálny audit
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. KOMEKO 2005 : Environment Management in the Idustrialized Areas - State-of-the-Art Systems, Technologies and Techniques
  International Conference (6th : 15th-17th March 2005 : Zakopane - Poland)
  Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2005 . - 1 CD abstrakty
  ISBN 83-920972-5-4
  manažment environmentálny
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 5. KOMEKO 2005 : Zarzadzanie srodowiskiem na terenach uprzemyslowionych - nowoczesne systemy, techniki i technologie. 2 tomy
  International Conference (6th : 15th-17th March 2005 : Zakopane - Poland)
  Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2005 . - 1. tom : 175 s., 2. tom
  ISBN 83-920972-5-4
  manažment environmentálny
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 6. Návrh budovania environmentálneho manažérskeho systému vo firme Thermosolar Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom : Diplomová práca
  Šajbanová Zuzana  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 73 s príl., CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment manažment environmentálny
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh využitia metód sieťovej analýzy pri zavádzaní environmentálneho systému riadenia v podniku TOPOS Tovarníky, a.s. : Diplomová práca
  Nedomová Zuzana  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 83 s príl., CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment manažment environmentálny
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Projekt budovania systému environmentálneho manažérstva podniku : Diplomová práca
  Potočňáková Monika  Jacinto Assuncao Domingos (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 81 s príl., CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment manažment environmentálny
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Zdokonalenie manažmentu CHKO Biele Karpaty : Bakalárska práca
  Rusko Miroslav (xxx) ; M5000  Vavrušová Adela
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2004
  MTF ; . - 81 s príl (1 CD)
  inžinierstvo životného prostredia manažment environmentálny
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh opatrení na zdokonalenie fungovania EMS vo VÚJE Trnava, a.s. : Bakalárska práca
  Baranovská Bibiána  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 49 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment environmentálna politika manažment environmentálny
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha