Výsledky vyhľadávania

 1. Problematika supravodivosti a jej aplikácie v praxi
  Kulhánek Jakub ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125571
  bakalárska práca
  kniha

  kniha