Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikácia štatistických metód na predikciu a vyhodnotenie úspešného ukončenia bakalárskeho stupňa štúdia
  Beran Branislav ; 010220  Ballová Dominika ; 010220 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137329
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Komparatívna analýza vývoja záujmu o štúdium na technických univerzitách v SR a Česku.
  Opatovská Monika ; 010220  Ballová Dominika ; 010220 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127876
  bakalárska práca
  kniha

  kniha