Výsledky vyhľadávania

 1. Mäkká spájka na báze bizmut-striebro s prídavkom lantánu: : prihláška patentu č. 70-2014, dátum podania prihlášky: 09.10.2014, zverejnená prihláška vynálezu: 07.01.2015, Vestník ÚPVSR č. 01/2015, stav: udelený patent č. 288485
  Koleňák Roman ; M3000  Martinkovič Maroš ; M130
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015 . - 4 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/70-2014
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Fixátor geometrie preplátavaného spájkovaného spoja : Zverejnená patentová prihláška
  Martinkovič Maroš ; M3000  Koleňák Roman ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Forma na výrobu skúšobného spájkovaného spoja : Zverejnená patentová prihláška
  Martinkovič Maroš ; M3000  Koleňák Roman ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Zádržný filter kvapalného kovu
  Martinkovič Maroš ; M3000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2002
  zádržný filter
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha