Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza vplyvu tvarov defektov na napätosť drevených nosníkov
  Ivánková Oľga ; 010250  Kováčiková Janka ; 010250 Drobný Dušan
  Proceedings of 25th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2017 : . online, s. 59-67
  glulam beams flaws stress analysis finite element method (FEM)
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. An Influence of a Shape of a Flaw on a Value of Stress on Beams
  Kováčiková Janka ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 Drobný Dušan
  Trends in Statics and Dynamics of Construction II : . CD-ROM, s. 230-233
  stress analysis glulam beams flaws Finite Element Method (FEM)
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv tvaru defektu na veľkosť napätí na nosníku
  Kováčiková Janka ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 Drobný Dušan
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [7] s.
  metóda konečných prvkov defekt napätia drevo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Effects of Bracing of High-Rise Buildings upon their Static and Dynamic Behavior
  Ivánková Oľga ; V250  Drobný Dušan ; V250 Medvecká Soňa ; V250
  Civil and environmental engineering . Vol.10, Iss. 1 (2014), s. 10-14
  bracing high rise buildings statics statika a dynamika vystuženie výšková budova
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Comparison of Calculation of Parameters in Fracture Mechanics
  Drobný Dušan ; V250  Ivánková Oľga ; V250
  22nd SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2014 : . online, s. 20-27
  crack fracture mechanics lomová mechanika trhlina
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analýza lomových parametrov na trojbodovo zaťaženom nosníku s trhlinou
  Ivánková Oľga ; V250  Drobný Dušan ; V250
  Výpočtové a experimentální metody v aplikované mechanice I . S. 91-98
  beam cracks fracture mechanics lomová mechanika nosník trhlina
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Vplyv tvaru prvkov MKP na modelovanie v lomovej mechanike
  Drobný Dušan ; V250  Ivánková Oľga ; V250
  Udržitelnost kulturního dědictví ve vědě a výuce [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  defect fracture mechanics crack lom, mechanika lomu defekty trhlina
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Analýza parametrov lomovej mechaniky
  Ivánková Oľga ; V250  Drobný Dušan ; V250
  Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2012 [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  ANSYS cracks fracture mechanics MathCAD ANSYS lomová mechanika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv podložia a usporiadania stužujúcich stien pri statickom a dynamickom zaťažení
  Ivánková Oľga ; V250  Drobný Dušan ; V250
  Výpočtové a experimentální metody v aplikované mechanice . S. 137-144
  loading podložie stiffening shear walls stužujúce šmykové steny subsoil zaťaženie budov
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Analýza lomových parametrov v mechanike (abstrakt)
  Drobný Dušan ; V250 
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.264
  ANSYS fracture mechanics crack lomová mechanika trhlina
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok