Výsledky vyhľadávania

 1. Spôsob a systém vzdialeného ovládania vozidla : Úžitkový vzor č. 8379, Dátum o zápise ÚV : 1.3.2019, Vestník ÚPV SR č. 3/2019 / aut. Erich Stark, Erik Kučera, Oto Haffner
  Stark Erich ; 030400  Kučera Erik ; 030400 Haffner Oto ; 030400
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/86-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Systém na vzdialenú automatickú kontrolu kvality čapovaného piva : Úžitkový vzor č. 8061, Dátum o zápise ÚV : 4.4.2018, Vestník ÚPV SR č. 4/2018 / aut. Oto Haffner, Erik Kučera
  Haffner Oto ; 030400  Kučera Erik ; 030400
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/129-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Systém na vizuálne hodnotenie inhibície rastu Lemna minor pri testoch ekotoxicity : Úžitkový vzor č. 8230, Dátum o zápise ÚV : 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018 / aut. Oto Haffner, Erik Kučera, Barbora Urminská
  Haffner Oto ; 030400  Kučera Erik ; 030400 Urminská Barbora ; 046290
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/145-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Zapojenie systému na riadenie hybridných systémov prostredníctvom mikrokontroléra a počítača s vnorenou logikou Petriho sietí : Úžitkový vzor č. 7982, Dátum o zápise ÚV : 4.1.2018, Vestník ÚPV SR č. 1/2018 / aut. Oto Haffner, Erik Kučera
  Haffner Oto ; 030400  Kučera Erik ; 030400
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 4 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/67-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Zapojenie systému na riadenie hybridných systémov prostredníctvom mikrokontrolérov s vnorenou logikou Petriho sietí : Úžitkový vzor č. 7984, Dátum o zápise ÚV : 4.1.2018, Vestník ÚPV SR č. 1/2018 / aut. Oto Haffner, Erik Kučera
  Haffner Oto ; 030400  Kučera Erik ; 030400
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 4 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/68-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 6. Systém na ochranu zraku vodiča pred oslepením protiidúcim vozidlom : Úžitkový vzor č. 7598, Dátum o zápise ÚV : 5.10.2016, Vesník ÚPV SR č. 11/2016 / aut. Oto Haffner, Erik Kučera
  Haffner Oto ; 030400  Kučera Erik ; 030400
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - 4 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 7. Postup na vytvorenie povrchu s imitáciou dreva : Úžitkový vzor č. 7045. Dátum oznámenia o zápise ÚV: 16.1.2015. Vestník ÚPV SR č. 03/2015 / aut. Oto Haffner, Erik Kučera
  Haffner Oto ; 030400  Kučera Erik ; 030400
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015 . - 2 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha