Výsledky vyhľadávania

 1. Voltampérometrické stanovenie vybraných antihypertenzív na báze 1,4-dihydropyridínu
  Cinková Kristína ; 041180  Švorc Ľubomír (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 127

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103122
  diplomová práca
  kniha

  kniha