Výsledky vyhľadávania

 1. Riadenie modelu motorizovaného padáka
  Švaňa Igor ; 030400  Huba Mikuláš ; 030400 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AM . - 49 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137888
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Webová aplikácia k metóde portrétu správania
  Jung Peter ; 030400  Huba Mikuláš ; 030400 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AM . - 51 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123219
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Porovnanie prístupov k riadeniu jednohladinovej hydraulickej sústavy
  Vermeš Marek ; E  Huba Mikuláš (škol.) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2014 ; Študijný program : 77 . - 54 s CD-ROM
  control hydraulic system transport delay riadenie hydraulická sústava Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88884
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Výpočet polohového vektora autonómneho lietajúceho zariadenia
  Janovský Jakub ; E  Huba Mikuláš (škol.) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2014 ; Študijný program : 77 . - 48 s CD-ROM
  hardware accelerometer software softvér Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88847
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Počítačová podpora návrhu regulátorov
  Gallo Vladimír ; E  Huba Mikuláš (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 42 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics PID controller
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69435
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Možnosti testovania vo voľne dostupných LMS
  Ružič Marcel ; E  Huba Mikuláš (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 54 s CD-ROOM
  Applied Informatics Moodle e-learning e-vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65559
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Riadenie hydraulickej trojhladinovej sústavy
  Kajan Martin ; E011  Huba Mikuláš (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 50 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics automatická identifikácia linearization automatizácia Aplikovaná informatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64863
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh matematického modelu lietadla
  Kivader Milan ; E  Huba Mikuláš (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 56 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics matematický model simulácia simulation mathematical model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56713
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Porovnanie LMS z hľadiska komunikácie
  Bagi-Kováč Marek ; E  Huba Mikuláš (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 52 s
  chat LMS Aplikovaná informatika LMS Moodle e-mail chat Moodle e-mail
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=4327
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha