Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd
  Križan Darko ; 047220  Bakošová Monika ; 047220 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135678
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
  Lehotová Michaela ; 047220  Bakošová Monika ; 047220 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139803
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd
  Kavor Juraj ; 047220  Bakošová Monika ; 047220 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135670
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie a riadenie biochemického reaktora typu Carrousel
  Vilhanová Dominika ; 047000  Bakošová Monika ; 047000 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119537
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
  Bezáková Tatiana ; 047000  Bakošová Monika ; 047000 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110425
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov
  Trautenberger Rudolf ; 047000  Bakošová Monika ; 047000 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119525
  bakalárska práca
  kniha

  kniha