Výsledky vyhľadávania

 1. Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
  Oravec Juraj ; C7220  Bakošová Monika (XXX) ; C7220
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 144 . - 253 s
  process control robust model predictive control linear matrix inequalities parametric uncertainties
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 2. Príspevok k hierarchickému riadeniu jednej triedy zložitých nelineárnych systémov : (1.10.1987 / [aut.]Bakošová,Monika
  Bakošová Monika ; C7220 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave ChtF, 1987 . - 153 s : Tab.,lit
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT1000
  kniha

  kniha

 3. Príspevok k hierarchickému riadeniu jednej triedy zložitých nelineárnych systémov : Príloha ku kandidátskej dizertačnej práci. (1.10.1987 / [aut.]Bakošová,Monika
  Bakošová Monika ; C7220 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave ChtF, 1987 . - nestr
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT1000
  kniha

  kniha