Výsledky vyhľadávania

 1. MUP, Ochranná známka č. 250923 : Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky 2.12.2019 / aut. Juraj Oravec, Monika Bakošová
  Oravec Juraj ; 047220  Bakošová Monika ; 047220
  Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 1 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/845-2019
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha