Výsledky vyhľadávania

 1. Robust Stabilization of Interval Plants using Kronecker Summation Method
  Matušů Radek  Prokop Roman Matejičková Katarína ; C7220 Bakošová Monika ; C7220
  robust stabilization PI controllers interval systems Kronecker Summation Method Algebraic synthesis electronic model
  XXX
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. E-learning a jeho využitie v pedagogickom procese
  Bakošová Monika ; C7220 
  XXX
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Locally Optimal Fuzzy Control of a Heat Exchanger
  Vasičkaninová Anna ; C7220  Bakošová Monika ; C7220
  2010
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Neural network predictive control of a distillation column
  Vasičkaninová Anna ; C7220  Bakošová Monika ; C7220
  2010
  model predictive control neural networks distillation column
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Fuzzy Internal Model Control of the Chemical Reactor
  Vasičkaninová Anna ; C7220  Bakošová Monika ; C7220
  2010
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Robust PI Controller for Control of a Laboratory Chemical Reactor
  Závacká Jana ; C7220  Bakošová Monika ; C7220 Vaneková Katarína ; C7220
  2010
  XXX
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Robust PI Control of a Laboratory Time-delay Process
  Vaneková Katarína ; C7220  Bakošová Monika ; C7220 Matušů Radek Závacká Jana ; C7220
  2010
  XXX
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Simulation of Robust Stabilization of a Chemical Reactor
  Bakošová Monika ; C7220  Vasičkaninová Anna ; C7220
  2009
  CSTR, multiple steady states, stabilazation, PID controller
  XXX
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Software for PID controller tuning
  Bakošová Monika ; C7220  Oravec Juraj ; C7220 Čirka Ľuboš ; C7220 . - 8 s
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. E-learning in the Course Integrated Control in the Process Industry
  Bakošová Monika ; C7220  . - 5 s
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok