Výsledky vyhľadávania

 1. Spôsob monitorovania a ovládania mechatronických systémov s využitím rozšírenej reality a technologická zostava : prihláška patentu č. 158-2019, dátum podania prihlášky: 20.12.2019, stav: v konaní aut. Erich Stark, Erik Kučera, Oto Haffner
  Stark Erich  Kučera Erik ; 030400 Haffner Oto ; 030400
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/158-2019
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha