Výsledky vyhľadávania

 1. Biooleje z rýchlej pyrolýzy biomasy
  Cvengroš Ján ; C5210  Cvengrošová Zuzana ; C5210 Buzetzki Eduard Augustínová Jarmila ; C5210 Vasilkovová Božena ; C5210 Mikulec Jozef
  XXX
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Skúsenosti s využívaním alternatívnych motorových palív v kogenerácii
  Vailing Ivan  Mikulec Jozef Cvengroš Ján ; C5210
  2010 . - 7 s
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Motorové palivá z biooleja
  Mikulec Jozef  Vailing Ivan Slezáčková Martina Cvengroš Ján ; C5210
  2010
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Motorové palivá z opotrebovaných fritovacích olejov
  Kleinová Andrea ; C5210  Cvengrošová Zuzana ; C5210 Sidorová Katarína Buzetzki Eduard Cvengroš Ján ; C5210
  2010 . - 10 s
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The Production and Performance of Diesel Fuels from Renewable Sources
  Mikulec Jozef  Cvengroš Ján ; C5210 Joríková Ľudmila Banič Marek Kleinová Andrea ; C5210
  2009
  XXX
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Used Frying Oils as a Source for FAME Preparation
  Kleinová Andrea ; C5210  Cvengroš Ján ; C5210
  XXX
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Products of Natural Triacyglycerols Cracking as Components of Fuel Blends for Diesel Engines
  Buzetzki Eduard  Mikulec Jozef Cvengroš Ján ; C5210
  2009
  XXX
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Piestové čerpadlo Patent SK 285799 udelený 19.06.2007
  Rotheneder Heinz  Cvengroš Ján ; C5210
  2007 . - 2
  XXX
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha