Výsledky vyhľadávania

 1. Príprava bionanočastíc z rastlinných matríc
  Tlčíková Marcela ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139882
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie
  Kozáková Mariana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125719
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov
  Majčinová Michaela ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135792
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky
  Batunová Petra ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125811
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu degradáciu polychlórovaných bifenylov
  Szedlák Peter ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125887
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Biodegradácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia biostimulácie a bioaugmentácie
  Prokopová Dominika ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118011
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Využitie surfaktantov a biosurfaktantov pri degradácii hydrofóbnych prioritných znečisťujúcich látok
  Domšicová Michaela ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129262
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Degradácia polychlórovaných bifenylov biologickým postupom a nanotechnológiou
  Monoková Miriama ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109473
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Využitie biokatalýzy v bioremediácii perzistených, toxických a bioakumulatívnych organických zlúčenín
  Rovná Miroslava ; 044310  Dercová Katarína (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92775
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Polychlórované dibenzodioxíny a dibenzofurány (PCDD a PCDF) – výskyt v prostredí a v ľudskej populácii a možnosti biologického rozkladu
  Kobylinská Ivana ; 044310  Dercová Katarína (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101133
  bakalárska práca
  kniha

  kniha