Výsledky vyhľadávania

 1. Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente
  Prokopová Dominika ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143113
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok
  Domšicová Michaela ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143161
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Využitie bioremediácie a nanotechnológie na dekontamináciu polychlórovaných bifenylov zo životného prostredia
  Monoková Miriama ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136454
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Izolácia baktérií zo sedimentov kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi (PAH) a ich využitie pri biodegradácii PAH
  Konečná Ivana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 05.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128530
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Potenciál bakteriálnych konzorcií pri degradácii polychlórovaných bifenylov (PCB)
  Bošková Daniela ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 05.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125270
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Možnosti zvyšovania biodegradácie polychlórovaných bifenylov využitím biosurfaktantov
  Rovná Miroslava ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 05.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128538
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Bioremediácia sedimentov kontaminovaných PCB individuálnymi bakteriálnymi kmeňmi a konzorciami
  Sendecká Katarína ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120810
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Biodegradácia PCB v prítomnosti (bio)surfaktantov a biosurfaktant-produkujúcich baktérií
  Hrčková Katarína ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120729
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Bioremediácia sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
  Škarba Juraj ; 044310  Dercová Katarína (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 560

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104154
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Nové bakteriálne izoláty - sľubné biokatalyzátory pre biodegradáciu polychlórovaných bifenylov
  Minichová Zuzana ; 044310  Dercová Katarína (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 560

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103304
  diplomová práca
  kniha

  kniha