Výsledky vyhľadávania

 1. Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd
  Bartók Zoltán ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129278
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov
  Toporcerová Katarína ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126621
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
  Čegiňová Katarína ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135850
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Antibiotiká v procese čistenia odpadových vôd
  Uličná Miriam ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111329
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Monitoring liečiv v čistiarenských kaloch Slovenska
  Varšová Patrícia ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126623
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Koreňové čistiarne odpadových vôd - dimenzovanie a možnosti aplikácie vo vidieckych oblastiach
  Heilandová Kristína ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119421
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Odstraňujú dnešné čistiarenské technológie liečivá a drogy s dostatočnou účinnosťou?
  Varjúová Dóra ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126478
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Monitoring nelegálnych drog a liekov v odpadových vodách na Slovensku
  Miklovičová Katarína ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111065
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Paulownia Wallachia - perspektívna rastlina pre produkciu bioplynu?
  Rutzká Helena ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121809
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Použitie čistého kyslíka a ozónu na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd
  Sameliaková Zuzana ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118018
  bakalárska práca
  kniha

  kniha