Výsledky vyhľadávania

 1. Inovatívne postupy pri čistení rizikových vôd
  Mackuľak Tomáš ; C6290  Smolinská Miroslava ; C6290 Takáčová Alžbeta Škubák Jaroslav ; C1180 Kunštek Michal ; V280 Bodík Igor ; C6290
  pokročilé oxidačné procesy fotodynamický efekt toxické vody enzýmy riasy
  XXX
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Fermentačný zvyšok a jeho vplyv na čistiareň odpadových vôd
  Sedláček Stanislav ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  2010
  biomasa plyn odpad obnoviteľné zdroje energie
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Možnosti zhodnocovania reštauračných odpadov pre produkciu bioplynu
  Kubaská Miroslava ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  2010
  biomasa bioplyn odpad obnoviteľné zdroje energie
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Feasibilities of anaerobic digestion of agricultural and food-processing industry wastes
  Lazor Michal ; C6290  Hutňan Miroslav ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290
  2010 . - 1 s
  anaeróbna fermentácia bioplyn
  XXX
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. The Using For Degradation Of Cellulose Substrate For The Production Of Biogas
  Mackuľak Tomáš ; C6290  Prousek Josef ; C6290 Olejníková Petra ; C3260 Bodík Igor ; C6290
  2010 . - 1 s
  XXX
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Enhanced denitrification with external carbon source - biodiesel waste
  Sedláček Stanislav ; C6290  Blšťáková Andrea ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  2010 . - 2 s
  XXX
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na čiastiarňach odpadových vôd
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290
  2010
  biomasa bioplyn odpad obnoviteľné zdroje energie
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Utilization of food wastes to the increase of the biogas production on the municipal wastewater treatment plants
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290 Kissová Blanka ; C6290
  2010 . - 1 s
  XXX
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Reštauračné odpady a ich potenciál pri produkcii bioplynu na ČOV
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290
  2010
  kuchynské odpady bioplyn kaly
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Kogenerácia ako účinný nástroj plnenia klimatického balíka EU
  Hutňan Miroslav ; C6290  Bodík Igor ; C6290
  2010 . - 20 s
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok