Výsledky vyhľadávania

 1. Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou
  Klempová Simona ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135730
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
  Urbanová Petra ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139887
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou
  Szabóová Karolína ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126615
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva
  Lopatková Lenka ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135743
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Budovanie databázy FTIR spektier prírodných voskov \\pre oblasť ochrany objektov kultúrneho dedičstva
  Macejková Júlia ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111040
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
  Matúšková Jana ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113557
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
  Vašíčková Simona ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111338
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Analýza a identifikácia prírodných látok v materiáloch kultúrneho dedičstva
  Trginová Stanislava ; 049380  Vizárová Katarína (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2014 ; Študijný program : 753

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92917
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Využitie Ramanovej spektroskopie pre kriminalistické skúmanie chemických vodoznakov
  Horanová Silvia ; 049380  Vizárová Katarína (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2015 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101544
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
  Nemčeková Katarína ; 049380  Vizárová Katarína (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2015 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101723
  bakalárska práca
  kniha

  kniha