Výsledky vyhľadávania

 1. Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy
  Škumátová Ivana ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143097
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Biologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou atmosférickou plazmou
  Špacírová Zuzana ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136414
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na kolagénové materiály
  Stredanská Terézia ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 31.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136402
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Sledovanie dezinfekčných účinkov nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na papierové nosiče informácií a dedičstvach
  Šipošová Nikola ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128411
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Účinnosť konzervačných technológií na predĺženie životnosti historických kníh a dokumentov.
  Vajová Izabela ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128412
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Nové metódy deacidifikácie papierových nosičov informácií
  Haviarová Veronika ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121164
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Vplyv etylénoxidovej sterilizácie na nosiče informácií \\ kultúrneho dedičstva
  Trginová Stanislava ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120345
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Antimikrobiálna ochrana prírodných polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
  Blašková Emília ; 049380  Vizárová Katarína (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113179
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Identifikácia grafických kancelárskych papierov pre kriminalistické skúmanie dokumentov
  Gallik Ján ; 049380  Vizárová Katarína (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 542

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103479
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Metódy identifikácie biologickej kontaminácie\\knižničných dokumentov
  Híreš Ondrej ; 049380  Vizárová Katarína (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 541

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103331
  diplomová práca
  kniha

  kniha