Výsledky vyhľadávania

 1. Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact / aut. Katarína Čížová, Katarína Vizárová, Aleš Ház, Anna Vykydalová, Zuzana Cibulková, Peter Šimon
  Čížová Katarína ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 Ház Aleš ; 049380 Vykydalová Anna ; 045210 Cibulková Zuzana ; 045210 Šimon Peter ; 045210
  Journal of Cultural Heritage . Vol. 37, (2019), s. 103-112
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials / aut. Katarína Vizárová, Michal Jablonský, Radko Tiňo, Milan Králik, Dana Gašparovičová, Blažej Horváth
  Vizárová Katarína ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Králik Milan ; 048130 Gašparovičová Dana ; 048130 Horváth Blažej ; 048130
  EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko : . S. [2]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Basic inorganic compounds as components for deacidification and preservation of cellulosic materials / aut. Jana Jurišová, Milan Králik, Vladimír Danielik, Katarína Vizárová, Michal Jablonský, Radko Tiňo
  Jurišová Jana ; 042120  Králik Milan ; 048130 Danielik Vladimír ; 042120 Vizárová Katarína ; 049380 Jablonský Michal ; 049380 Tiňo Radko ; 049380
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 125-126
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Chromatographic determination of products from the aged fibrous cellulosic materials / aut. Katarína Hroboňová, Katarína Vizárová, Michal Jablonský, Radko Tiňo, Milan Králik
  Hroboňová Katarína ; 041000  Vizárová Katarína ; 049380 Jablonský Michal ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Králik Milan ; 048130
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 68
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Čistenie a sterilizácia nízkoteplotnou atmosférickou plazmou v procesoch konzervovania prírodných organických materiálov / aut. Radko Tiňo, Katarína Vizárová, Milena Reháková
  Tiňo Radko ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 Reháková Milena ; 049160
  Zborník Slovenského národného múzea - História . S. 49-60
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Nové možnosti v oblasti eliminácie mikrobiologickej kontaminácie pri ochrane predmetov kultúrnej hodnoty / aut. Jozef Hanus, Katarína Vizárová, Nina Lalíková, Michal Jablonský, Katarína Čížová, Michal Hanus
  Hanus Jozef  Vizárová Katarína ; 049380 Lalíková Nina Jablonský Michal ; 049380 Čížová Katarína ; 049380 Hanus Michal
  Zborník Slovenského národného múzea - História . S. 19-33
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. The influence of conservation treatment by using low-temperature atmospheric plasma on stability of colour layer / aut. Katarína Vizárová, Nina Lalíková, Simona Klempová, Katarína Čížová, Radko Tiňo, Milena Reháková
  Vizárová Katarína ; 049380  Lalíková Nina Klempová Simona ; 040000 Čížová Katarína ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Reháková Milena ; 049160
  7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts . S. 61-61
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Identification of chemical properties in paper structure through colour difference / aut. Izabela Vajová, Katarína Vizárová
  Vajová Izabela ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380
  7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts . S. 78-79
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na stabilitu grafických záznamov / aut. Simona Klempová, Milena Reháková, Katarína Vizárová, Radko Tiňo, Lenka Lopatková
  Klempová Simona ; 040000  Reháková Milena ; 049160 Vizárová Katarína ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Lopatková Lenka ; 040000
  XVII. seminář restaurátorů a historiků . S. [1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 10. Effects of low-temperature atmospheric plasma on parchment and using for cleaning and conservation / aut. Karolína Szabóová, Radko Tiňo, Katarína Vizárová
  Szabóová Karolína ; 040000  Tiňo Radko ; 049380 Vizárová Katarína ; 049380
  Emerging Technology and Innovation for the Conservation of Cultural Heritage, 11.-13.9.2019, Sibiu, Rumunsko . S. 1-1
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok