Výsledky vyhľadávania

 1. Effect of deacidification processes on the lifetime of historical newspaper using thermoanalytical methods
  Peller András ; C8170  Vizárová Katarína ; C9380 Šimon Peter ; C5210
  XXX
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Vývoj algoritmov a softvéru UniScancel ESK : Správa k proj. č. 061-006STU-8/2008/FCHPT
  Katuščák Svetozár ; C9380  Jablonský Michal ; C9380 Holúbková Silvia ; C9380 Kur Atilla Szitás Attila ; C9380 Vizárová Katarína ; C9380 Kirschnerová Soňa ; C9380
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009
  XXX
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Skúšobná prevádzka multifunkčných modelových zariadení UnilabSK a UnisaverSK, príprava podkladov na realizáciu a transfer poznatkov do VŠ vzdelávania : Spráca k projektu č. 064-013STU-8/2008
  Katuščák Svetozár ; C9380  Bakoš Dušan ; C9370 Jablonský Michal ; C9380 Vizárová Katarína ; C9380 Kazíková Jana ; C9380 Kosinková Jana ; C9380 Szitás Attila ; C9380 Reháková Milena ; C9160 Hrivnák Ján Figedyová Soňa Havlínová Bohuslava ; C9160 Maková Alena Brezová Vlasta ; C5210 Tölgyessy Peter Hroboňová Katarína ; C1180 Lehotay Jozef ; C1180 Hanus Jozef ; C9380 Fekete Roman ; J0040 Hubáček Zdeněk ; C9380 Vodný Štefan Klvanová Jana Cvečková Ľubica Varga Maroš Harcsová Gundová L.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009
  ISBN 978-80-227-3223-9
  XXX
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Modifikácie celulózových materiálov, Wood Pulp and Paper WPP07, Čilistov 2007
  Tiňo Radko ; C9380  Vizárová Katarína ; C9380 Reháková Milena ; C9160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 60s
  ISBN 978-80-227-2757-0
  XXX
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (27) - článok
  kniha

  kniha