Výsledky vyhľadávania

 1. Významnosť okrajových podmienok hydraulického posudzovania stôk [elektronický zdroj]
  Rusnák Dušan ; 010280  Szolgay Ján ; 010160 (rec.) Stanko Štefan ; 010280 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - CD-ROM, 105 s.
  ISBN 978-80-227-4861-2
  návrhový dážď jednotná kanalizácia posúdenie stokovej siete
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Matematické modelovanie dosadzovacích nádrží ČOV [elektronický zdroj]
  Gregušová Veronika ; 010280  Szolgay Ján ; 010160 (rec.) Stanko Štefan ; 010280 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - CD-DOM, 81 s.
  ISBN 978-80-227-4860-5
  CFD matematické modelovanie dosadzovacia nádrž
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Flood generation processes and interactions of flooding, soil and landuse. A review of methods and problems
  Szolgay Ján ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Babiaková Gabriela (rec.) (rec.) Miklánek Pavol
  1. vyd.
  Ostrava : KEY Publishing, 2018 . - 91 s.
  ISBN 978-80-7418-304-1
  floods soil land use
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. Parametrizácia zrážkovo-odtokových modelov v podmienkach meniacich sa klimatických pomerov [elektronický zdroj]
  Sleziak Patrik ; 010160  (rec.) Szolgay Ján ; 010160 (rec.) Hlavčová Kamila ; 010160 (rec.) Miklánek Pavol
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - CD-ROM, 73 s.
  ISBN 978-80-227-4756-1
  zrážkovo-odtokové modelovanie kalibrácia modelu neistoty hodnôt parametrov modelu zmena klimatických podmienok
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Analýza dosadzovacích nádrží pomocou matematického modelovania [elektronický zdroj]
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Szolgay Ján ; 010160 (rec.) Stanko Štefan ; 010280 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - CD-ROM, 112 s.
  ISBN 978-80-227-4739-4
  matematické modelovanie dosadzovacia nádrž prúdenie tekutín
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Hodnotenie vplyvu brehovej a sprievodnej vegetácie vodných tokov na kvalitu akvatického a terestického habitatu
  Škrovinová Marcela  Szolgay Ján (rec.) ; V160 Halaj Peter (rec.) Stančík Andrej (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 68 s
  ISBN 978-80-227-3897-2
  bioindication IFIM methodology bioindikácia IFIM
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0400
  kniha

  kniha

 7. Scenario based modeling of hydrological change: Case studies in Slovak basins
  Kohnová Silvia ; V160  Hlavčová Kamila ; V160 Szolgay Ján ; V160 Horvát Oliver ; V160 Miklánek Pavol (rec.) Babiaková Gabriela (rec.)
  1.vyd.
  Ostrava : KEY Publishing, 2012 . - 81 s
  ISBN 978-80-7418-169-6
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 8. Multilinear flow routing using travel-time discharge relationships
  Szolgay Ján ; V160  Danáčová Michaela ; V160 Šúrek Peter ; V160 Pekárová Pavla (rec.) Lešková Danica (rec.)
  1st.ed.
  Brno : KEY Publishing, 2012 . - 93 s
  ISBN 978-80-7418-172-6
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 9. Priestorová regionalizácia návrhových zrážok na Slovensku
  Remiašová Renáta  Gaál Ladislav ; V160 Hlavčová Kamila ; V160 Kohnová Silvia ; V160 Szolgay Ján ; V160
  1.vyd.
  Ostrava : KEY Publishing, 2011 . - 92 s
  ISBN 978-80-7418-109-2
  regionalization regionalizácia návrhové charakteristiky
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1100
  kniha

  kniha

 10. Škálovanie intenzít krátkodobých dažďov na Slovensku
  Koczka Bara Márta  Kohnová Silvia ; V160 Gaál Ladislav ; V160 Szolgay Ján ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  1.vyd.
  Ostrava : KEY Publishing, 2010 . - 74 s
  ISBN 978-80-7418-083-5
  rainfall intensities intenzity zrážok
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha