Výsledky vyhľadávania

 1. Výučba v teréne - hydrologická časť : spôsoby stanovenia prietoku v otvorených korytách
  Danáčová Michaela ; 010160  Danáčová Zuzana Výleta Roman ; 010160 Szolgay Ján ; 010160 Poórová Jana (rec.) Blaškovičová Lotta (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - 122 s.
  ISBN 978-80-227-4881-0
  prietok hydrológia
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1110
  kniha

  kniha

 2. Hydrológia : Odtokový proces a hydrológia povrchových vôd
  Szolgay Ján ; V160  Dzubák Milan Hlavčová Kamila ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 310 s
  ISBN 80-227-2184-0
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0300
  kniha

  kniha

 3. Nové teórie tvorby odtoku v povodiach v opatreniach protipovodňovej ochrany
  Hlavčová Kamila ; V160  Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 4. Vybrané problémy navrhovania poldrov v protipovodňovej ochrane
  Szolgay Ján ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160 Bačík Martin
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 5. Určovanie návrhových maximálnych ročných prietokov pre potreby projektovania vodohospodárskych stavieb
  Kohnová Silvia ; V160  Szolgay Ján ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 6. Úpravy tokov
  Macura Viliam ; V160  Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  3.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 272 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-1673-1
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF20100
  kniha

  kniha

 7. Hydrológia : Odtokový proces a hydrológia povrchových vôd
  Szolgay Ján ; V160  Dzubák Milan Hlavčová Kamila ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 8. Vybrané siete z inžinierskej hydrológie III
  Szolgay Ján ; V160  kol.
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2001 . - 85 s
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 9. Úpravy tokov / [aut]Macura,V.;Szolgay,J.;Kohnová,S
  Szolgay Ján ; V160  Macura Viliam ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  2.preprac.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1995 . - 272 s
  ISBN 80-227-0799-6
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF14100
  kniha

  kniha

 10. Hydrológia : Odtokový proces a hydrológia povrchových vôd / [aut]Szolgay,J.;Dzubák,M.;Hlavčová,K
  Szolgay Ján ; V160  Dzubák Milan Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 277 s.
  ISBN 80-227-0641-8
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF7100
  kniha

  kniha