Výsledky vyhľadávania

 1. Predpoveď transformácie prietokov hydrologickým modelom v riečnom úseku Devín -- Medveďov
  Koščál Dalibor ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120742
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Zmeny povodňového režimu slovensko-rakúskeho úseku Moravy v dôsledku úprav koryta
  Vavrovič Ján ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128913
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Predpoveď transformácie prietokov pre slovenský úsek Dunaja
  Haburajová Mária ; V  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo predpoveď
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91085
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Dlhodobé zmeny vybraných charakteristík vĺn horúčav na Slovensku
  Kolláriková Patrícia ; V  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  klimatická zmena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103853
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Výber kalibračných dát zrážkovo-odtokového modelu
  Szász Viliam ; V  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering verification calibration verifikácia kalibrácia zrážkovo-odtokové modely
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76440
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
  Hanulík Ľubomír ; V  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  sneh inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76382
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Štúdia umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
  Kusá Hana ; V  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76392
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
  Valko Michal ; V  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76350
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh koncepcie umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
  Kuruc Dávid  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76326
  bakalárska práca
  kniha

  kniha