Výsledky vyhľadávania

 1. Application of GIS methods for the estimation the spatial potential of agricultural managed aquifer recharge
  Bača Róbert ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137798
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Parametrizácia zrážkovo-odtokového modelu typu HBV na vybranom povodí v meniacich sa klimatických podmienkach
  Kubáň Martin ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137811
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Predpoveď priebehu transformácie povodňových vĺn na vybraných tokoch Slovenska
  Rajkovics Dávid ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128879
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie a hodnotenie stavu snehovej pokrývky vo vybranom povodí
  Szász Viliam ; 010160  Szolgay Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100498
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Vývoj parametrov snehovej pokrývky sa uplynulé desaťročia
  Bartóková Lucia ; V  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Landscaping and Landscape Planning
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94360
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh umelého zasnežovania svahu - určenie potreby vody, vyhodnotenie vodného zdroja a základný technický návrh
  Jaloviar Vladimír  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering water source snow vodný zdroj svah sneh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81600
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh protipovodňového poldra
  Ridilla Pavol ; V  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering flood
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68822
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Metódy pre indikátorové meranie prietokov
  Kaňuková Katarína ; V160  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68835
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh poldra v Karpatoch nad mestskou časťou Rača
  Čurný Juraj ; V  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning flow polder polder
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72500
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. kniha

  kniha