Výsledky vyhľadávania

 1. Úlohy vodárenských spoločností v období adaptácie na zmenu klímy
  Lukáč Zsolt ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.08.2018 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133891
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Modelovanie zrážkovo-odtokových procesov v podmienkach meniacich sa klimatických pomerov
  Sleziak Patrik ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.08.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133919
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Zrážkovo-odtokové modelovanie pre frekvenčnú analýzu prietokov
  Valent Peter ; V160  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering zrážkovo-odtokové modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78588
  dizertačná práca
  (1) - monografia
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie úhrnov zrážok na povodí pre frekvenčnú analýzu prietokov
  Výleta Roman ; V160  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering continual simulation kontinuálna simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76192
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 5. Modelovanie úhrnov zrážok na povodí pre frekvenčnú analýzu prietokov : Dizertačná práca
  Výleta Roman ; V160  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013 . - 123 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 6. Prietokové vlny pre dimenzovanie retenčných priestorov na malých povodiach : Dizertačná práca
  Spál Peter  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ; . - 176 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 7. Parametrizácia hydrologických procesov v distribuovanom modelovaní odtoku : Dizertačná práca
  Kočický Dušan  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 131 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering parameter zrážkovo-odtokový model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75737
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Hodnotenie zmien hydrologického režimu priemerných ročných a mesačných prietokov slovenských tokov : Dizertačná práca
  Tegelhoffová Miroslava  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 175 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering zmena klímy prietoky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75744
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 9. Indikátorové metódy stanovenia prietokov v podmienkach prirodzených tokov Slovenska : Dizertačná práca
  Danáčová Zuzana  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 137 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering conductivity measurement konduktivita indikátorová metóda meranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75734
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Methods for estimating of wave speed in rivers for hydrological modelling : Dissertation thesis
  Baláž Miroslav  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ; . - 211 s
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73604
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha