Výsledky vyhľadávania

 1. Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii na SVF STU v Bratislave : ESF SvF kurz č.20: Nové metódy priameho odhadu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie vodohospodárskych stavieb z dostupných pozorovaní
  Kohnová Silvia ; V160  Szolgay Ján ; V160 Hlavčová Kamila ; V160 Gaál Ladislav
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 92 s
  ISBN 978-80-227-2687-0
  multimédium - CD Rom
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 2. Nové metódy priameho odhadu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie vodohospodárskych stavieb z dostupných pozorovaní : ESF SvF kurz č.20
  Kohnová Silvia ; V160  Szolgay Ján ; V160 Gaál Ladislav Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - CD
  ISBN 978-80-227-2687-0
  multimédium - CD Rom
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 3. Anglicko-slovenský a slovensko-anglický terminologický slovník v hydrológii, hydraulike a vodnom hospodárstve : Hydroinformatika. ESF SvF kurz č.17, slovník
  Dušička Peter ; V170  Šoltész Andrej ; V170 Szolgay Ján ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006
  ISBN 80-227-2565-X
  multimédium - CD Rom
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. Nové štatistické metódy odhadu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie hydrotechnických stavieb : Hydroinformatika. ESF SvF kurz č.2
  Szolgay Ján ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006
  ISBN 80-227-2567-6
  multimédium - CD Rom
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 5. Regionálne metódy výpočtu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie vodohospodárskych stavieb : Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. Kurz č.19
  Kohnová Silvia ; V160  Szolgay Ján ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006
  ISBN 80-227-2555-2
  multimédium - CD Rom
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha