Výsledky vyhľadávania

 1. Impacts of future climate change on runoff in selected catchments of Slovakia
  Rončák Peter  Hlavčová Kamila ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Climate Change Adaptation in Eastern Europe : . S. 279-292
  climate change runoff regime changes Slovakia
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03383-5_19
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Estimating the effectiveness of crop management on reducing flood risk and sediment transport on hilly agricultural land – A Myjava case study, Slovakia
  Hlavčová Kamila ; 010160  Danáčová Michaela ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160 Valent Peter ; 010160 Výleta Roman ; 010160
  Catena : . Vol. 172, (2019), s. 678-690
  runoff generation rainfall simulator soil cover hydrological modelling
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816218303953
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Future impacts of land use and climate change on extreme runoff values in selected catchments of Slovakia
  Kohnová Silvia ; 010160  Rončák Peter Hlavčová Kamila ; 010160 Szolgay Ján ; 010160 Rutkowska Agnieszka
  Meteorology Hydrology and Water Management . Vol. 7, no. 1 (2019), s. 47-55
  land use and climate changes scenarios the WetSpa model design discharge
  http://www.mhwm.pl/Future-impacts-of-land-use-and-climate-change-on-extreme-runoff-values-in-selected,97254,0,2.html
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) - a community perspective
  Blöschl Günter  Bierkens Marc F. P. Chambel Antonio Cudennec Christophe Destouni Georgia Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Hydrological Sciences Journal - Journal des Sciences Hydrologiques . Vol. 64, no. 10 (2019), s. 1141-1158
  hydrology unsolved questions future tasks
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02626667.2019.1620507
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Protipovodňová ochrana a prevencia pred eróziou pôdy prírodne významných území: Prípadová štúdia obce Vrbovce
  Výleta, Roman, ; 010160 Hlavčová, Kamila, ; 010160 Kohnová, Silvia, ; 010160 Danáčová, Michaela, ; 010160 Valent, Peter, ; 010160 Szolgay, Ján, ; 010160 Rattayová, Viera, ; 010160
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  odtokovo-transportné procesy protipovodňová ochrana protierózna ochrana manažment krajiny
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Changing climate both increases and decreases European river floods
  Blöschl Günter  Hall Julia Viglione Alberto Perdigao Rui A. P. Parajka Juraj Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Nature : . Vol. 573, iss. 7772 (2019), s. 108-111
  climate change Europe flood river trends
  https://www.nature.com/articles/s41586-019-1495-6
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Catchment and river processes: review of field experiments and mathematical modeling in hydrology in Slovakia from 2015 to 2018
  Szolgay Ján ; 010160 
  Contributions to Geophysics and Geodesy : . Vol. 49, special issue (2019), online, s. 37-55
  catchment processes hydrological regime land use and climate changes scenarios floods droughts
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/IUGG/Slovak-National-Report-to-IUGG_2015-2018.pdf
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Estimation of flood wave travel times by using multilinear Muskingum method with variable parameters
  Danáčová Michaela ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 Keszeliová Anita ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019 : . online, [1] s.
  flood Muskingum method travel time
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-7839.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Modeling of climate change impact on hydrological regime in the headwater catchment of the Vistucky Creek
  Sleziak Patrik  Szolgay Ján ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Kubáň Martin ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019 : . online, [1] s.
  climate change hydrological regime catchment
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-6729-1.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Factors controlling alterations in the performance of a runoff model in changing climate conditions
  Sleziak Patrik ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Duethmann Doris Parajka Juraj Danko Michal
  Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis / . Vol. 66, no. 4 (2018), s. 381-392
  climate change efficiency of runoff model TUW model regression trees Austria
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok