Výsledky vyhľadávania

 1. Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170
  Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen : . S. 175-183
  numerical modelling pumping system flood protection
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Jurík Ľuboš Rehák Štefan
  Hospodaření s vodou v krajině : . CD-ROM, [10] s.
  drainage system numerical modelling river branch system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Simulation of the flood formation, time and spatial distribution by using advanced hydrodynamic modeling
  Orfánus Martin ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Buček Daniel ; 010170
  WMHE 2019 : . USB kľúč, s. 126-132
  hydrodynamic model 2D numerical model flood simulation HEC-RAS runoff flash floods
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Flood protection design for municipalities of Slovakia in various hydrological conditions
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170 Baroková Dana ; 010170
  WMHE 2019 : . USB kľúč, s. 13-21
  flood wave hydraulic simulation flood protection measures detention reservoir
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Floods as phenomenon endangered lives and properties
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170 Baroková Dana ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 10, no. 1 (2019), s. 40-44
  flash flood flood hydraulic design measurements
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Determination of impact of groundwater pumping on water resources in adjacent area
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170 Čubanová Lea ; 010170
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 153-160
  pumping well system water resources aquifer parameters numerical modelling
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Possibilities of design of flood protection measures on the Ondava river
  Mydla Jakub ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Orfánus Martin ; 010170
  WMHE 2019 : . USB kľúč, s. 430-437
  flood wave numerical modelling lateral spillway river bed capacity protection dyke
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Hydraulické posúdenie vplyvu výstavby zátvorného objektu na Klátovskom ramene na podzemné vody v priľahlom území
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  hydraulické posúdenie Klátovské rameno zátvorný objekt numerické modelovanie ochranná hrádza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Protipovodňové opatrenia v povodí toku Lukavica
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  kapacita hydraulické posúdenie matematické modelovanie povodeň protipovodňové opatrenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Možnosti odvedenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
  Mydla Jakub ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Orfánus Martin ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [6] s.
  povodňová vlna numerické modelovanie bočný priepad ochranná hrádza protipovodňová ochrana
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok