Výsledky vyhľadávania

 1. Určenie nábehového času absolútneho trackera
  Choleva Radoslav ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 825-830
  Leica AT 960-MR warm-up efekt testovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Koncepcia tvorby informačného modelu potrubných mostov
  Erdélyi Ján ; 010140  Kyrinovič Peter ; 010140 Kopáčik Alojz ; 010140 Magát Norbert ; 010000 Honti Richard ; 010140
  Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : . S. 61-69
  informačné modelovanie stavieb BIM terestrické laserové skenovanie potrubné mosty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Robust height estimation using the combination of barometer and accelerometer data
  Kajánek Pavol ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S. 301-308
  barometer accelerometer height determination step detection
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Laser tracker's characteristics determination by micro network adjustment
  Choleva Radoslav ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S. 189-196
  variance components micro network Leica AT403 standards
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Kalibrácia nivelačných systémov a nivelačných lát
  Kajánek Pavol ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140 Ježko Ján ; 010140
  Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : . S. 55-61
  systémová kalibrácia nivelačná lata nivelačný prístroj komparátor
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vývoj a testovanie komparátora určeného pre systémovú kalibráciu nivelačných prístrojov a lát
  Ježko Ján ; 010140  Kajánek Pavol ; 010140 Kopáčik Alojz ; 010140
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019 : . CD-ROM, [9] s.
  systémová kalibrácia komparátor nivelačný prístroj nivelačná lata
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vývoj komparátorov na kalibráciu krátkych dĺžkových meradiel na Katedre geodézie STU v Bratislave
  Kopáčik Alojz ; 010140  Kajánek Pavol ; 010140 Ježko Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140
  Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií : . S. 56-63
  komparátor nivelačný prístroj nivelačná lata systémová kalibrácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Laser tracker performance verification with calibrated steel bar
  Choleva Radoslav ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140
  Abstract book for the 15th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : . USB kľúč, [1] s., paper 64
  Leica AT 960-MR standard deviation warm-up effect testing
  https://issuu.com/pivanyi/docs/abstract_book_symp_2019
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Kalibrácia nivelačných systémov a krátkych dĺžkových meradiel na Katedre geodézie STU v Bratislave
  Kajánek Pavol ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Ježko Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140
  27. slovenské geodetické dni : . [1] s.
  vertikálny komparátor horizontálny komparátor kalibrácia nivelačný systém nivelačná lata
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Automation of cylinder segmentation from point cloud data
  Honti Richard ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 Kopáčik Alojz ; 010140
  Pollack Periodica : . Vol. 14, no. 3 (2019), s. 189-200
  automated data processing point cloud cylindrical segmentation terrestrial laser scanning
  https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/606.2019.14.3.18
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok