Výsledky vyhľadávania

 1. Granulácia viackomponentných hnojív
  Hrubša Juraj ; 020040  Peciar Marián ; 020040 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.49. procesná technika ; Študijný program : B-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133112
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Pyrolýza organických podielov odpadov
  Majka Marek ; 020040  Peciar Marián ; 901010 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Študijný program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133167
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Ohrev a chladenie laku pre impregnáciu vinutia motorov
  Vozár Lukáš ; 020040  Peciar Marián ; 901010 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Študijný program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133158
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Nakladanie s bioodpadom v združení ZOHZO Šamorín
  Tomášová Barbora ; J  Peciar Marián (škol.) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Process and Environmental Engineering composting kompostovanie bioodpad odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84192
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. kniha

  kniha

 6. Spracovanie odpadových PET plastov (Processing of the PET waste) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Slušná Silvia ; J0040  Peciar Marián (XXX) ; J0040 Štofila Albín (konz.) ; J0040 Sárkány Ondrej (opon.)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 54 s
  polyetyléntereftalát recyklácia odpad spracovanie PET odpadu Polyethylene terephthalate recycling waste processing of biomass
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Využitie alternatívnych zdrojov energie pre ohrev bazéna (Usage of alternatíve energy source for pool heating) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Palsovics Zoltán ; J0040  Peciar Marián (XXX) ; J0040 Záležáková Lucia (konz.) ; J0060 Jelemenský Karol (opon.) ; J0040
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 44 s
  rozdelenie bazénov pool types definition
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Spracovanie rádioaktívnych odpadov (Processing radioactive waste) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Amerstein Branislav ; J180  Peciar Marián (XXX) ; J180 Pisca Michal (opon.)
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 48 s
  odpady rádioaktivita jadrové elektrárne životné prostredie Wastes radioactivity nuclear power plants the environment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Skládkovanie tuhého komunálneho (Dumping tough communal garbage.) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Matus Matej ; J  Peciar Marián (XXX) ; J180 Sárkány Ondrej (opon.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 30 s
  skládkovanie skládka odpad životné prostredie dumping garbage environment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Nakladanie s komunálnym odpadom (Charging with the municipal waste) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Janošťák Juraj ; J  Peciar Marián (XXX) ; J180 Polák Vladimír (opon.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 63 s
  komunálny odpad separácia recyklácia spaľovňa skládka
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha