Výsledky vyhľadávania

 1. The method of granulation of the particulate material, the granulator of the particulate material with the flat matrix : WO 2019/111236 A1 / aut. Peter Peciar, Roman Fekete, Marián Peciar, Oliver Macho
  Peciar Peter ; 020040  Fekete Roman ; 020040 Peciar Marián ; 020040 Macho Oliver ; 020040
  Ženeva WIPO 2019 . - 20 s., 5 obr.
  granulation granulátor
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Granulátor partikulárneho materiálu s matricou : zverejnená patentová prihláška č. 124-2017 z 2.7. 2019 / aut. Peter Peciar, Roman Fekete, Marián Peciar, Oliver Macho
  Peciar Peter ; 020040  Fekete Roman ; 020040 Peciar Marián ; 020040 Macho Oliver ; 020040
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019 . - 10 s.
  granulátor granulation
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Sferonizátor partikulárneho materiálu : zverejnená patentová prihláška 50030-2017 / aut. Oliver Macho, Maroš Eckert, Peter Peciar, Marián Peciar, Roman Fekete, Juraj Kabát
  Macho Oliver ; 020040  Eckert Maroš Peciar Peter ; 020040 Peciar Marián ; 020040 Fekete Roman ; 020040 Kabát Juraj ; 020040
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2018 . - 8 s.
  sferonizátor partikulárny materiál spheronizer particulate material
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Odlučovacia jednotka aerosólových častíc a odlučovacie zariadenie : zverejnená patentová prihláška č. 5036-2015 / aut. František Dzianik, Marián Peciar, Roman Fekete
  Dzianik František ; 020040  Peciar Marián ; 020040 Fekete Roman ; 020040
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2017 . - 15 s.
  odlučovacie zariadenie cyklónový aparát separation equipment
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Multifunkčný granulátor : zverejnená patentová prihláška č. 5047-2015 / aut. Peter Peciar, Oliver Macho, Marián Peciar, Roman Fekete
  Peciar Peter ; 020040  Macho Oliver ; 020040 Peciar Marián ; 020040 Fekete Roman ; 020040
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva 2017 . - 6 s.
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 6. Multifunctional granulator : international publication number WO 2017/089976 A1 / aut. Peter Peciar, Oliver Macho, Marián Peciar, Roman Fekete
  Peciar Peter ; 020040  Macho Oliver ; 020040 Peciar Marián ; 020040 Fekete Roman ; 020040
  Ženeva WIPO 2017 . - 17 s.
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 7. Axiálny extrudér s rotujúcou hlavou : patentový spis č. SK 288515 udelený 3.11. 2017. Zverejnená patentová prihláška č. 5014-2014 / aut. Roman Fekete, Marián Peciar, Peter Peciar
  Fekete Roman ; 020040  Peciar Marián ; 020040 Peciar Peter ; 020040
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2015 . - 15 s., 5 obr.
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 8. Axial extruder with rotatable die head : international publication number WO 2015/159198 A1 / aut. Roman Fekete, Marián Peciar, Peter Peciar
  Fekete Roman ; 020040  Peciar Marián ; 020040 Peciar Peter ; 020040
  WIPO 2015 Ženeva . - 20 s.
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 9. Verfahren und Vorrichtung zur Feststoffumhüllung Číslo patentu: EP 2 006 062 A2, Dátum udelenia: 24. 12. 2008, Číslo patentu: DE 10 2007 028 445 A1, Dátum udelenia: 16.06. 2008
  Garrecht Harald  Götz Joachim Linsel Stefan Peciar Marián ; J0040
  2008
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 10. Verfahren zur Formgebung gleitfähiger Massen durch Druckförderung und Vorrichtun zur Durchführung des Verfahrens Číslo patentu: DE 100 24 762 B4, Dátum udelenia: 23.6. 2005
  Garrecht Harald  Geissler Adam Götz Joachim Peciar Marián ; J180
  2005 . - 8 s
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha