Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému súťaží vysokoškolákov v basketbale na Slovensku
  Ďuračka Ľubomír ; E8340 
  Nové trendy univerzitného športu po vstupe do Európskej únie : . s.14-16
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok